domingo, septiembre 28, 2008

Kenshin Keiko

jueves, septiembre 25, 2008

Aikido Ukemi: Ushiro Otoshi

http://www.youtube.com/watch?v=ogDN0ZghdQs

Hikitsuchi sensei 1974

miércoles, septiembre 17, 2008

Clase Domingo

El Domingo 21 de Septiembre no hay clases en el Dojo
Saludos,

Rodrigo

jueves, septiembre 11, 2008

Kata de Battojutsu, inspirado en Kashima Shinryu

sábado, septiembre 06, 2008

合気道、 aikido ueshiba